Discussie locatie fusie VV Beesd en Rhelico

Op een onlangs gehouden ledenvergadering kwam wederom naar voren dat de leden van VVB op Molenzicht willen blijven. Er is nog steeds geen overstemming en het ziet ernaar uit dat de plannen nu echt van de baan zijn.Voorlopig komt er geen fusie tussen de voetbalclubs vv Beesd en vv Rhelico. Dat is de uitkomst van een overleg op het gemeentehuis van woensdagmiddag. Wethouder Niko Wiendels: ,,Helaas heeft dit traject niet opgeleverd wat ik gehoopt had.''
Beide clubs hebben financiŽle steun van de gemeente nodig voor de verbouw en nieuwbouw van hun accommodatie en bij de realisatie van een kunstgrasveld. De gemeente kan financieel echter maar hulp bieden aan één vereniging. Daarom is de afgelopen tijd gesproken over een fusie. Vanuit de gemeente is onderzocht welke locatie het meest geschikt zou zijn voor één gezamenlijke voetbalclub. VV Rhelico vroeg om een tweede onderzoek, uitgevoerd door een onafhankelijke partij van buiten de gemeente. De gemeente wilde dit laten doen, op voorwaarde dat beide clubs zich bij voorbaat zouden neerleggen bij de uitkomst.