Voorstraat opgeknapt en weer bereikbaar

De winkeliers aan de Voorstraat in Beesd zijn weer bereikbaar. De werkzaamheden aan de Voorstraat zijn op 1 september begonnen. In fases is de straat afgesloten geweest met aangegeven omleidingsroutes. Aan die overlast is nu een eind gekomen.
De straat heeft een grondige opknapbeurt ondergaan, met een verbreding van de stoepen en aanduiding van parkeerstroken. Het karakteristieke uiterlijk van de straat is hierbij wel behouden gebleven.
Met de feestdagen voor de deur is de bereikbaarheid van de winkels belangrijk. Men wil graag inkopen doen en de auto voor de winkel kunnen parkeren. En dat kan nu weer.

Met de eindejaarsactie van de Ondernemers Vereniging Beesd (OVB) maakt de consument ook nog kans op leuke prijzen in de vorm van shoptegoeden van maximaal € 450,-!
De afgelopen maanden kreeg de karakteristieke Voorstraat van Beesd een grote onderhoudsbeurt. Een ingrijpend project voor aanwonenden, winkeliers en het winkelend publiek. Door een duidelijke fasering en een goede verkeersregulering, is het gelukt de overlast voor iedereen tot een minimum te beperken.
Volgens de gemeente Geldermalsen is uit reacties inmiddels gebleken dat iedereen bijzonder tevreden is met het voorlopige eindresultaat. Komende vrijdag is de rijweg helemaal klaar. Aansluitend is er in het laatste stuk, nabij de aansluiting met de Veerweg, nog ongeveer een week nodig om aangrenzende loopstroken en inritten af te werken. Om dat veilig en verantwoord te kunnen doen, moet dit gedeelte soms nog voor het doorgaande verkeer worden afgesloten. Uiterlijk vrijdag 28 november is ook dát niet meer nodig en blijft de weg weer helemaal open.
Aanvankelijk was het de bedoeling in het nieuwe straatprofiel parkeervakken en -stroken aan te geven met gekleurde klinkers. Die waren echter onvoldoende zichtbaar. Daarom is besloten ze te accentueren met behulp van metalen ‘wegdeknagels’. Deze nagels worden op maandag 24 november aangebracht.
Vanaf de Sportstraat richting Veerweg zijn de bermen wel afgewerkt, maar vanwege de tijd van het jaar niet meer ingezaaid. Dat gebeurt in het voorjaar. Nadat het werk is opgeleverd, gaat er een garantietermijn in, waarin de gemeente de aannemer nog herstelwerkzaamheden kan opdragen die dan op een nader te bepalen tijdstip zullen worden uitgevoerd.
In de vernieuwde situatie is de Voorstraat duidelijk vormgegeven als ‘30 kilometer per uur zone’. Hierop is de inrichting afgestemd en de bebording aangepast. Nadat de parkeervakken en -stroken zijn aangegeven, wordt actief gehandhaafd op ‘foutparkeerders’. Dit geldt zowel voor het parkeren buiten de aangegeven vakken en stroken als voor parkeren in de berm en/of op de grindstroken.

bron: weekkrant