9 juni 2011 Beesd krijgt bewegingstuin voor ouderen

Beesd -Bij het Kulturhus aan de Jeugdlaan in Beesd komt een bewegingstuin voor ouderen. De gemeente legt de laatste 5000 euro bij om dit te realiseren, zo werd maandagavond besloten tijdens de commissie Samenleving.


door Louis van Oort

De Stichting Welzijn Geldermalsen en de combinatiefunctionaris, Patricia Kraan, hebben in samenwerking met Hanneke Brosky van de PvdA het idee bewegingstuin voor ouderen opgepakt en uitgewerkt. ,,Als je wilt dat zo'n Kulturhus in de hele gemeenschap gaat leven en niet alleen bij de jeugd moet je ook iets realiseren voor ouderen'', aldus Kraan in een mondelinge toelichting tijdens de commissievergadering. ,,Dat moest dus een bewegingstuin worden achter het Kulturhus.''
De tuin kan volgens de betrokkenen zowel aan de leefbaarheid, de saamhorigheid in de kern Beesd als aan het bewegen door ouderen een belangrijke bijdrage leveren. Voor de financiering is deels gekozen voor sponsoring en deels voor een gemeentelijke bijdrage. Mede door grote inspanningen van Kraan is al 7000 gefinancierd door sponsors (waaronder Rabobank, Kleurrijk Wonen en Vereniging 't Nut).
Nu ging het er alleen nog om of de commissie Samenleving zou instemmen met een bijdrage van 5000 euro uit het budget 'calamiteiten leefbaarheid 2011'. ,,Kunnen alle partijen dit initiatief ondersteunen? Kunnen we het raadsbreed inbrengen?'', vroeg Hanneke Brosky hoopvol.
Daar hoefde ze niet lang aan te twijfelen, want ze ontving louter instemming. ,,Ik word hier heel vrolijk van ,,, zei bijvoorbeeld Ed Goossens van Dorpsbelangen. ,,Complimenten aan mevrouw Kraan en mevrouw Brosky. Dorpsbelangen ondersteunt dit volledig.'' Ook de overige fracties stemden van harte in met het voorstel dat het predikaat 'zeer sympathiek' kreeg.
De prognose voor de oplevering van het Kulthurhus is de tweede helft van juni. In het park is al ruimte gereserveerd (60 m) voor een seniorenactiviteit. Het voorstel voor de bewegingstuin kan direct in de plannen meegenomen worden.
De bewegingstuin in Beesd kan worden opgezet als pilot. Het streven is om in alle kernen van de gemeente op een passende schaal bewegingstuinen in te richten, zo stelt het college.

bron: Nieuwsblad Geldermalsen