Stationsomgeving Beesd wordt opgeknapt

Vanaf 2004 werken de zeven gemeenten aan de Merwede Lingelijn en de provincies Zuid-Holland en Gelderland samen samen met NS en ProRail aan de verbetering van het functioneren van deze spoorlijn. Zo zijn/worden op een vijftal locaties nieuwe stations gebouwd en worden de bestaande stations ingrijpend vernieuwd.

Binnen de gemeente Geldermalsen is begonnen met de modernisering van het stationsplein Beesd. Het plan voor de vernieuwing van dit plein voorziet in de uitbreiding van de stallingruimte voor fietsen en de parkeergelegenheid voor auto's. Ook wordt het stationsplein heringericht. De bestaande overkapping, een restant van het stationsgebouw uit het verleden, wordt verwijderd en vervangen door een nieuwe kleinschalige wachtruimte, zoals deze ook bij andere stations langs de Merwede Lingelijn wordt toegepast.

Het plan voor de verbetering van het stationsplein Beesd voorziet ook in de vernieuwing en verhoging van het perron. Hiermee komen de instap van de treinen en het perron op gelijke hoogte te liggen. Voor mindervaliden is dit een belangrijke verbetering. Deze werkzaamheden worden eind 2013 door ProRail uitgevoerd.

De voorbereidende werkzaamheden zijn al door de NS opgestart. De gemeente gaat in aansluiting hierop de overige werkzaamheden uitvoeren. De verwachting is dat de herinrichting van het stationsplein eind september klaar is.