Marco Hol uit Beesd ambassadeur Ieder1Gelijk

Marco Hol, raadslid van de partij Dorpsbelangen, is de nieuwe ambassadeur van Ieder1Gelijk voor de gemeente Geldermalsen. Tijdens de ambassadeursbijeenkomst van Ieder1Gelijk heeft hij de intentieverklaring ondertekend en is officieel welkom geheten. In zijn functie als ambassadeur staat hij samen met Ieder1Gelijk op tegen discriminatie, in het bijzonder voor de gemeente Geldermalsen.

"Iedereen moet zichzelf kunnen zijn in de gemeente Geldermalsen, wie je ook bent", aldus Marco Hol. Bij Ieder1Gelijk kunnen burgers melding maken of een klacht indienen van discriminatie. Lang niet iedereen weet dat daar een meldpunt voor bestaat. Ook vragen mensen zich af waarom ze het überhaupt zouden melden als ze gediscrimineerd zijn. Om de burgers van de gemeente Geldermalsen op de hoogte te brengen van het bestaan van Ieder1Gelijk en van het nut melding te maken van discriminatie, heeft Marco Hol het ambassadeurschap van Ieder1Gelijk op zich genomen.

Gina Plaggenborg, directeur van Ieder1Gelijk: "Mensen ervaren vaak een drempel om discriminatie zelf te melden. Ze weten niet dat het kan, denken dat het niets helpt of vergeten het voorval liever snel. Maar ook in Geldermalsen komt het voor, bijvoorbeeld omdat iemand een andere nationaliteit heeft of gehandicapt is. Of nu, in de actualiteit, dat moslims die al jaren zonder problemen in een dorp wonen, opeens weer anders behandeld worden. Een ambassadeur kan dan een stimulerende rol vervullen, door bewoners van de eigen gemeente te informeren over mogelijkheden om zelf actie te ondernemen als ze discriminatie signaleren, bij zichzelf of medebewoners.

Ieder1Gelijk, Bureau Gelijke Behandeling Gelderland Zuid, is het expertisebureau en meldpunt voor discriminatie in de regio Gelderland Zuid. Wanneer u zich gediscrimineerd, buitengesloten, gepest voelt, kunt u terecht bij Ieder1Gelijk. Voor een luisterend oor, advies of bemiddeling. Ook kan het bureau ondersteunen bij het doen van aangifte of het starten van een procedure. Discriminatie kunt u melden via de website www.ieder1gelijk.nl, het e-mailadres info@ieder1gelijk.nl en telefonisch via (024) 324 04 00.bron:Nieuwsblad Geldermalsen