Algemene Ledenvergadering OVB

De eerstvolgende ledenvergadering is vastgesteld op

woensdag 30 november 2016 bij COTA: Claassen Opleiding Training & Advies, Middenstraat 27 te Beesd.

Aanvang 19.30 uur.Vragen en agendapunten graag uiterlijk 2 dagen voor de vergadering mailen aan de secretaris.AGENDA

1. Opening

2. Ingekomen stukken en mededelingen

3. Concept verslag ALV van 21 oktober 2015 

4. Begroting en benoeming kascontrole (begroting ligt 1/4 uur voor aanvang ter inzage!)

5. Verkiezing nieuwe bestuursleden i.v.m. vertrek Arie Arisse en Astrid Diks

6. Ideevorming omtrent feestavond in 2017

7. Evaluatie activiteiten van de commissies

8. Wat verder ter tafel komt/Rondvraag

9. Presentatie en rondleiding bij COTA (EHBO, BHV en Brandpreventie) door Frans Claassen (www.ehbo.nu)


Aansluitend is er gelegenheid tot netwerken onder het genot van een drankje.