Roep om woningbouw groeit

RHENOY/BEESD - Komen er nu nieuwe woningen in Rhenoy en op de Garstkampen in Beesd, en zo ja hoeveel?

Het raadsvoorstel wordt op dinsdag 22 november besproken in de gemeenteraadsvergadering, waar er meteen over zal worden beslist.
Kijk hier naar de raadsagenda en de stukken over plan Garstkampen.

Het werd er allemaal niet duidelijker op tijdens de commissie Grondgebied in Geldermalsen op donderdag 3 november.

De gemeenten in de regio moeten hun woningbouwprogramma tot 2020 herzien. De Provincie vindt namelijk dat er te veel woningbouwplannen op stapel staan. Voor Geldermalsen houdt dit in dat het terug moet van 2400 naar 1690 nieuwe woningen tot 2020. In een voorstel van het college van B en W aan de gemeenteraad wordt een verdeling gemaakt van deze 1690 woningen over de elf dorpen in de gemeente. Vrijwel alles komt daarbij terecht in Geldermalsen en Meteren (De Plantage). De rest van de dorpen moet het doen met kruimels en dat valt met name in Rhenoy en Beesd enorm slecht.

In Rhenoy strijdt de zogenaamde Communicatiecommissie bijvoorbeeld al bijna 30 jaar voor nieuwbouw in het dorp. En veel bewoners in Beesd zouden graag zien dat er op de Garstkampen een flink aantal woningen zou worden gebouwd. In het raadsvoorstel wordt in beide gevallen slechts ten dele aan die wensen tegemoet gekomen. En daar werd ook donderdag weer tegen geageerd door verschillende insprekers.

Voorzitter René Bakker van de Communicatiecommissie Rhenoy gaf de aftrap met een fel pleidooi voor voor de bouw van 80 woningen, in plaats van de voorgestelde 55. Die 80 woningen zijn namelijk ,,keihard nodig om te kunnen saneren” - gedoeld wordt op het oude Story-terrein - ,,en de 20 goedkope woningen te realiseren”. Bovendien is het aantal volgens Bakker noodzakelijk voor de ontwikkelaar, die met het nu voorgestelde aantal alleen dure woningen zou kunnen bouwen.

Gerard Thijs vroeg zich namens ondernemers en inwoners in Beesd af waarom Garstkampen pas op de lange termijn gerealiseerd gaat worden en waarom pas nadat in Rhenoy woningen zijn gebouwd. Bovendien pleitte hij voor de bouw van 200 woningen i.p.v. slechts 62. De vraag naar woningen in Beesd is namelijk groot volgens Thijs.

Van de oppositiepartijen kregen de insprekers de verwachte steun. Volgens de PvdA is bouwen op het Story-terrein en Garstkampen hard nodig. Jeroen Wijngaard, die sprak voor de met stemproblemen kampende fractievoorzitter Wim Timmermans, benadrukte daarbij dat de bouw van betaalbare woningen, doelgroepwoningen en aanleunwoningen essentieel is, ook op de andere bouwlocaties in de gemeente.

Roel Stappershoef van CDA kon natuurlijk niet achterblijven als misschien wel de grootste pleitbezorger van de westelijke dorpen in de gemeente. "Voor het Story-terrein zijn 55 woningen opgenomen in het programma, maar in het verleden zijn er andere afspraken gemaakt. Er is ruimte voor zeker 75 woningen. U benadeelt de woningbouw in het westelijk deel van de gemeente.”

SGP’er Van Bruchem kwam met een ander voorstel: ,,Als wij eens lef tonen als Raad en we gaan nog eens 300 woningen extra bouwen naast die 1600, ben je van alle problemen af: 80 in Rhenoy, 200 op Garstkampen en ook al die andere woningen die nu gepland staan. “ Een gedurfd voorstel, maar gezien de diep ingetrapte rem van de Provincie op woningbouw in dit gebied moet ernstig worden betwijfeld of het haalbaar is.

Opvallend genoeg toonden ook collegepartijen Dorpsbelangen en D66 -deels- sympathie voor de pleidooien van de insprekers. ,,De Communicatiecommissie Rhenoy heeft gewoon het werk gedaan voor de gemeente”, sprak Kees van Werkhoven van DB."Er is aangetoond dat er behoefte is, dus dat aantal moet worden opgeschroefd naar 80.” En Rita Boer Rookhuiszen (D66) was het er niet mee eens dat eerst Rhenoy en dan Beesd aan de beurt zou zijn. "Dat moet gelijk opgaan. Verder is Garstkampen belangrijk, ook met het oog op het zorgcentrum.”

De verantwoordelijke wethouder Wieneke Buurman hoorde het allemaal tamelijk storicijns aan en hield handig de boot af met opmerkingen als: "Opplussen met 200 of 300 is sympathiek, maar de Provincie vindt het aantal nu al te veel, dus die zal er niet sympathiek tegenover staan” en "Wij vinden ook dat er gebouwd moet worden in Rhenoy, maar het moet wel passen bij de schaal van het dorp. En wij vinden 80 wat ‘veul’.”

Daarnaast legde ze uit waarom Garstkampen na Rhenoy aan de beurt zou zijn. ,,Omdat Garstkampen een zogenaamde uitleglocatie is, terwijl het bij Rhenoy om inbreiding gaat en daar geeft de Provincie de voorkeur aan nu.” Ten slotte gaf Buurman, heel slim, iedereen een sprankje hoop door te benadrukken dat de aantallen "niet in beton zijn gegoten. Dit is een denkrichting tot 2020, eventueel jaarlijks bij te stellen”. 

door Louis van Oort
Bron: Nieuwsblad Geldermalsen