Succes voor plan Garstkampen Beesd

Nog nooit zat de raadszaal tijdens een reguliere gemeenteraadsvergadering in Geldermalsen zo vol als dinsdagavond 22 november. Bewoners van Beesd en Rhenoy waren massaal uitgerukt om de lobby voor nieuwbouw in hun dorpen te steunen. En ze gingen niet met lege handen naar huis.
Gerard Thijs hield namens de bewoners van Beesd een uitgebreid pleidooi.Nog meer over Garstkampen bij de gemeente-informatie.

Insprekers uit Rhenoy en Beesd openden de vergadering met hun inmiddels bekende vurige pleidooien voor nieuwbouw op het voormalig Story-terrein en de Garstkampen. Ze werden beloond met een stormachtig applaus, maar ook met een welwillende raad.

Sinds de opiniërende discussie in de raadsvergadering van 27 september was al duidelijk dat de meeste partijen sympathiek stonden tegenover met name de Rhenoyse lobby voor 80 woningen op het Story-terrein. Die lobby, van de zogenaamde Communicatiecommissie, dreigde aan het begin van de week overigens nog even gedwarsboomd te worden door een ander clubje inwoners uit Rhenoy. Deze personen hebben zich geschaard onder de naam Buurtcomité Rhenoy en zij vinden 80 woningen veel te veel. Voor hen zou 40 ruim voldoende zijn. Dit geluid werd dinsdagavond echter niet gehoord. En anders zou het weggevaagd zijn door het amendement van Wim Timmermans van de PvdA dat raadsbreed gesteund werd.
In het amendement wordt het aantal woningen dat gebouwd mag worden in Rhenoy met 25 verhoogd tot de gewenste 80. Te totale woningvoorraad voor de gemeente is 1690, dus moet er geschoven worden. Die 25 woningen worden gevonden in de woningvoorraad voor Geldermalsen. Omdat het een raadsbreed amendement was, kan interim-burgemeester Kallen met hoorbaar genoegen mededelen dat het was aangenomen. Vervolgens brak een stormachtig gejuich los op de 'tribunes' en ging nog net de wave niet door de raadszaal.
Het is dan ook nogal wat: voor het eerst in 28 jaar mag weer in Rhenoy gebouwd worden. Een bij tijd en wijlen uitzichtloze komt daarmee toch nog tot een goed eind, hoewel René Bakker, voorzitter van de communicatiecommissie, nog een slag om de arm hield: ,,Dit is een mooie stap, maar we zijn er nog niet."

Garstkampen
Daarmee doelde hij op de Provincie, die eventueel haar goedkeuring nog kan onthouden. Die kans lijkt echter gering. Lastiger wordt het voor de wens om 200 woningen op de Garstkampen te bouwen. Daartoe werd een ook al raadsbreed gesteunde motie van de SGP ingebracht. Wethouder Buurman blijft er weliswaar op hameren dat de Provincie niet wil dat er op zogenoemde 'uitleglocaties' als Garstkampen gebouwd wordt, de raad is van mening dat dat in overleg met de Regio wel degelijk kan. In de motie wordt het college dan ook verzocht in overleg te treden met mogelijke ontwikkelaars en andere belanghebbenden in Beesd, de Regio en de Provincie om te onderzoeken of het mogelijk is minstens 200 woningen op de Garstkampen te bouwen.
,,Tweehonderd woningen? Dan moet er geschoven worden binnen het woningbouwprogramma. Neem ik over", reageerde Buurman in eerste instantie. Waarop Van Bruchem van de SGP fel reageerde met: ,,Nee, niet schuiven, maar lobbyen binnen de Regio. We willen in juni knoppen van u hebben waaraan we kunnen draaien, om te zien of we op deze manier verder kunnen met de Garstkampen." Weinig enthousiast antwoordde Buurman: ,,Die knoppen heeft u in juni."

Acquoy
De toch al gunstig verlopen vergadering voor de westelijke dorpen in de gemeente kreeg nog een extra positief tintje met het aannemen van een motie van Dorpsbelangen. Daarin wordt het college verzocht zich nadrukkelijker in te zetten voor betaalbare starters- en seniorenwoningen in Acquoy. Daartoe moet het bestemmingsplan Acquoy versneld opnieuw in procedure worden gebracht. Buurman zegde toe daar vóór februari 2012 mee te starten.


bron: Nieuwsblad Geldermalsen