Garstkampen

In Geldermalsen gaan nu vrijwel alle plannen voor nieuw bedrijventerreinen door, beklemtoonde wethouder Buurman.

Geldermalsen hoeft maar een kleine vier hectare nieuw bedrijventerrein te schrappen.De lichten voor de overige terreinen staan allemaal op groen, mits de vraag vanuit de markt uiteindelijk overeind blijft.

Hondsgemet-Zuid wordt momenteel volop uitgegeven, vanaf 2015 gebeurt dat ook met de kavels van Hondsgemet-Noord. Beide terreinen beslaan een oppervlakte van ruim veertig vierkante meter. De komende vier jaar worden ook percelen verkocht in Homburg in Beesd (2,2 hectare) en voor het agro-businesscentrum De Proeftuinen in Geldermalsen (tien hectare). Alleen de geplande 3,8 hectare Garstkampen in Beesd moet voorlopig - tot 2020 - van de lijst.

Goed nieuws, zei wethouder economische zaken Wieneke Buurman, die dinsdagavond van de commissie Bestuur en Middelen slechts een jawoord voor het uitgiftebeleid wenste. Daarmee kan Geldermalsen de afspraken die worden gemaakt binnen het Regionaal Programma Bedrijventerreinen (RPB) bestendigen. In Geldermalsen gaan nu vrijwel alle plannen voor nieuw bedrijventerreinen door, beklemtoonde Buurman. En dát terwijl de regio een streep zet door bijna 300 van de oorspronkelijk geplande 477 hectare nieuwe percelen. De oorzaak van die neergang: de economische crisis.
Die gaat niet aan Geldermalsen voorbij, maar waarom de gemeente het merendeel van haar ontwikkelingsplannen toch kan doorzetten, heeft volgens Buurman te maken met ,,kwalitatieve'' redenen: Geldermalsen ligt zo centraal. De wethouder gaf ten overstaan van de commissie toe dat de gemeente minder grip heeft op kwantitatieve factoren als de in 2011 mogelijk dalende interesse voor een stukje grond. Juist dát was een grote zorg van de commissie, die vreest dat de laatste ijkdatum in 2010 als gevolg van de rap verslechterende economische omstandigheden geen geldigheidswaarde meer heeft.
De behoefte aan bedrijventerreinen wordt elke twee jaar gemeten, voor het laatst gebeurde dat vorig jaar. Buurman erkende dinsdag dat voorspellingen uit dat jaar aan de ,,optimistische kant'' zijn, maar kon op vragen van met name SGP en CDA geen actuele cijfers geven. Ze vertrouwde erop dat die onzekerheid in 2012 ruimschoots wordt gecompenseerd door de kwaliteit die het grondgebied van Geldermalsen nieuwe ondernemers te bieden heeft: strategisch gelegen langs Nederlands belangrijkste verkeersaders.
Vooral CDA, maar ook andere partijen willen dat Buurman bedrijven aantrekt die werk bieden aan hoog opgeleid personeel. Het voorstel van de gemeente gaat nu te veel uit van de komst van nieuwe bedrijven die werk moeten bieden dat past bij het relatief lage opleidingsniveau van de regio, klaagde Joop Doeland (CDA): ,,Onze partij wil Geldermalsen naar een hoger niveau tillen met hoogwaardige bedrijven. We hebben de strategische ligging, we willen in onze gemeente kenniseconomie binnenhalen. Zoals het nu staat verwoord, krijgen we wat we altijd al hadden.'' D66-fractievoorzitter Jan de Geus sloot zich daarbij aan. ,,We hebben niet de ambitie om een tweede Wageningen te worden, maar we zouden ons wel kunnen richten op HBO- of HBO+.