Verhoging Onroerend Zaak Belasting

De OZB in Geldermalsen wordt in 2013 verhoogd met 36,5%


Tijdens de raadsvergadering van 13 november, ook wel de nacht van Versteeg genoemd, waarin gestemd is voor de bouw van een nieuw functioneel centrum in Geldermalsen is ook gestemd over de onroerendzaakbelasting.

 

De raad besloot de OZB voor komend jaar met veel minder te verhogen dan in het oorspronkelijke voorstel.
De vergadering over de programmabegroting 2013 had slechts twee echte hete aardappels: de besluiten over het MFC-ECG (eerstelijns centrum gezondheidszorg) en de verhoging van de onroerend-zaakbelasting (OZB).
Daarna restte niets anders dan toch ook die andere hete aardappel door te slikken, die van de OZB-verhoging. Hiervoor waren -na de luide protesten tegen de verhoging van 61,5% - wat alternatieve scenario's opgesteld, in de hoop dat de raad ermee zou instemmen. Uiteindelijk werd gekozen voor een verhoging van 36,5% in 2013 en 20% in 2014; aanzienlijk lager dus dan in het collegevoorstel.


Bij dit amendement stemden overigens SGP en VVD ook weer tegen en bij het CDA deze keer alleen Roel van Stappershoef, zodat het amendement met 12-9 werd aangenomen. De met dit amendement aangepaste programmabegroting werd aangenomen met dezelfde stemverhouding.