Opvang 10 vluchtelingen in Beesd


Gemeente Geldermalsen gaat een klein aantal vluchtelingen opvangen. Het komende half jaar vangt Geldermalsen in totaal 26 mensen op in twee locaties. Het gaat om vluchtelingen met een verblijfsstatus. Met deze opvang geeft de gemeente gehoor aan de oproep van de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie en de VNG om te onderzoeken of en zo ja welke mogelijkheden gemeenten hebben voor opvang. Gemeente Geldermalsen vangt mensen op via de het gemeentelijke zelfzorgarrangement (GZZA).

Tien vluchtelingen komen naar de Bed & Breakfast Het Oude Veerhuis in Beesd en zestien vluchtelingen gaan naar drie recreatiewoningen bij de Gelderse Morgen in Buurmalsen op de grens met Tricht. Omwonenden van de twee locaties worden geļnformeerd met een brief en uitgenodigd voor inloopbijeenkomsten in beide dorpen. Bestuurders en medewerkers geven tijdens de bijeenkomsten informatie. Inwoners krijgen de gelegenheid om vragen stellen en zorgen te delen. De bijeenkomsten zijn ook bedoeld om na te gaan hoe de gemeente samen met inwoners, verenigingen en organisaties de nieuwe inwoners goed kunnen opvangen. Ook zijn er mensen van VluchtelingenWerk Nederland aanwezig. Zij begeleiden de mensen bij het thuis raken in Beesd en Buurmalsen/Tricht en omgeving.

NA EEN HALF JAAR EEN DEFINITIEF HUIS Bij het vinden van de definitieve huisvesting in 2016 werkt gemeente Geldermalsen samen met KleurrijkWonen. Dit doet de gemeente al jaren. Op die manier nam de gemeente in 2015 zesenveertig vluchtelingen op. Iedere gemeente moet jaarlijks vluchtelingen aan een huis helpen. In 2015 zijn dat er voor Geldermalsen zesenveertig. Voor 2016 is de verwachting dat dat er ongeveer zestig worden. De mensen die nu tijdelijk in Beesd en Buurmalsen/Tricht komen wonen, tellen mee voor de verplichting van ongeveer zestig mensen in 2016. Ze komen dus niet extra maar wat eerder in Gemeente Geldermalsen wonen.

ANDERE WONINGZOEKENDEN Gemeente Geldermalsen en KleurrijkWonen hechten eraan dat reguliere woningzoekenden niet de dupe worden van de groeiende stroom vluchtelingen. Creativiteit en tijdelijke oplossingen helpen daarbij. Volgens KleurrijkWonen is dit geen wishful thinking, maar moet dit met de aantallen die we nu voorzien te realiseren zijn. Ook inwoners van onze gemeente met een urgentieverklaring kunnen vanzelfsprekend snel op huisvesting rekenen.

Aan de raadsvergadering van donderdag 12 november is een extra agendapunt toegevoegd: Huisvesten statushouders op basis van het Gemeentelijk Zelfzorgarrangement. De gemeenteraad wordt gevraagd zich positief uit te spreken over het direct huisvesten van deze 26 statushouders. En in te stemmen met het tijdelijk huisvesten van statushouders tot het aantal van maximaal zestig in Gemeente Geldermalsen, via het GZZA.

Het GZZA is een regeling die gericht is op het versneld laten uitstromen van statushouders uit een Asielzoekerscentrum die in afwachting zijn van definitieve huisvesting in een gemeente. Het verblijf is tijdelijk, maximaal zes maanden, tot het moment dat er definitieve huisvesting voor de vergunninghouder is gevonden.


bron: Nieuwsblad Geldermalsen