Spullenmakerij in oude brandweerkazerne


De oude brandweerkazerne in Beesd krijgt per direct een tijdelijk nieuwe bestemming. Op termijn worden op deze locatie twaalf woningen gebouwd en tot die tijd zou het gebouw leeg blijven staan. Stichting Awari vroeg echter of het gebouw gehuurd kon worden om er tijdelijk een dagbesteding voor mensen met een lichte tot matige verstandelijke beperking in te vestigen. Dit initiatief heet 'De Spullenmakerij'.
Stichting Awari heeft een erkenningscertificaat, zodat deelnemers met een persoongebonden budget een deel van dit budget bij deze stichting kunnen besteden. Inmiddels heeft Stichting Awari ook De Eterij opgericht, het eetcaféproject in Uitspanning De Notenboom, eveneens met verstandelijk beperkte mensen.
Volgens wethouder Niko Wiendels is uitdrukkelijk vastgelegd dat De Spullenmakerij weer de oude kazerne moet verlaten zodra de woningen daadwerkelijk gebouwd gaan worden. ,,Tot die tijd wordt op een nuttige manier gebruik gemaakt van de ruimte. Bovendien levert het de gemeente nog wat huurgeld op"

Open Dag zal plaatsvinden op 11 juli 2013 van 15.30 - 19.00 uur.

Voor meer informatie zie: www.awari.nl