Uitstel uitbreidingsplannen MCDInitiatiefnemer onderzoekt mogelijkheden tot aanpassing

Op 11 november jl. werden in Beesd de plannen tot uitbreiding van de MCD-supermarkt en de herinrichting van de openbare ruimte daar omheen gepresenteerd.

Er bleek vanuit de lokale gemeenschap veel belangstelling voor deze plannen. Er werden vele vragen gesteld en op bepaalde onderdelen van de plannen bestond er kritiek.

De initiatiefnemers nemen alle inspraakreacties bijzonder serieus. Dit in de eerste plaats om recht te doen aan de insprekers zelf en in de tweede plaats omdat zij kansen zien aan bepaalde op- en aanmerkingen tegemoet te kunnen komen of in ieder geval de haalbaarheid daarvan nog eens kritisch te bekijken. In simpele bewoordingen: het plan wordt opnieuw tegen het licht gehouden.. Dit met als uiteindelijk doel om op een later tijdstip een plan te kunnen presenteren wat op een breder draagvlak in Beesd kan rekenen.

De initiatiefnemer heeft het gemeentebestuur verzocht het al lopende formele proces tijdelijk stil te leggen. Dit betekent, dat het project dus niet op 3 december in de commissie Grondgebied en op 17 december in de gemeenteraad wordt besproken. Zodra de initiatiefnemer zijn gewijzigde /verbeterde plan gereed heeft, worden over de dan te volgen procedure afspraken gemaakt. Vanzelfsprekend zal er dan zeker ook weer sprake zijn van het informeren en horen van de gemeenschap van Beesd en andere belanghebbenden.