Beesd voor Elkaar over zonne-energie

Beste Dorpsgenoten, 


Graag wil ik u attenderen op de bijeenkomst Regionale Energiestrategie en het beleidskader

zonne-energie, georganiseerd door de gemeente West Betuwe.


Hartelijke groet,


Joanne Bredero

  De gemeente West Betuwe organiseert de komende maanden in samenwerking met de Regio Rivierenland enkele werkateliers. Deze ateliers staan in het teken van de Regionale Energiestrategie (RES) en het beleidskader zonne-energie. Graag nodigen we u uit om deel te nemen aan het eerste werkatelier.


Wanneer:             dinsdag 21 mei

Locatie:                gemeentehuis West Betuwe, Kuipershof 2

Tijdstip:                13.00 tot 17.00 uur


Met een breed samengestelde groep inwoners, belanghebbenden, deskundigen en raadsleden gaan we de twee samenhangende onderwerpen verkennen.


Regionale Energiestrategie (RES)


In 2019-2020 stellen alle Nederlandse regio’s een Regionale Energiestrategie (RES) op. Dat geldt ook voor regio Rivierenland. In onze regio is het doel: 55% reductie van CO2-uitstoot in 2030. Wat betekent dit voor de opgave op het gebied van energiebesparing en duurzame energie? Welke rol kunnen zonne- en windenergie daarin spelen? En wat zouden daarvoor de meest wenselijke ‘zoekgebieden’ zijn als het gaat om netinspanning, agrarische structuur en landschap?


Beleidskader zonne-energie


In de huidige raadsperiode worden in West Betuwe de windparken bij de Avri en bij knooppunt Deil gebouwd. Voor méér duurzame energieopwekking mikt het gemeentebestuur vooral op innovatie en op zonne-energie. Daarvoor stelt de gemeente een beleidskader op. Dit doen we om de realisatie van zonnepanelen op daken, gevels en onbenutte gronden in de gebouwde omgeving te versnellen. Ook willen we ervoor zorgen dat zonnevelden in het buitengebied op de meest wenselijke locaties komen. Door middel van participatie streven we ernaar dat 50% van de panelen lokaal eigendom zijn.


Werkateliers


Beide onderwerpen komen aan bod in enkele werkateliers. Deze worden georganiseerd in samenwerking met Regio Rivierenland. De Gelderse Natuur en Milieufederatie en een landschapsontwerpbureau ondersteunen daarbij. Vanuit de werkateliers komt er een rapportage met twee producten: het beleidskader zonne-energie en het RES-aanbod. De gemeenteraad stelt deze rapportages uiteindelijk vast. 


Aanmelden


Wilt u deelnemen aan het eerste werkatelier? Meld u dan vóór maandag 13 mei aan door een email te sturen naar beleidskaderzon@westbetuwe.nl. Vermeld daarin uw naam, uw organisatie en telefoonnummer. In aanloop naar de bijeenkomst ontvang u enkele voorbereidende stukken.


Kunt u op 21 mei niet aanwezig zijn, maar wilt u wel op een andere wijze betrokken zijn bij het opstellen van de Regionale Energiestrategie en het beleidskader van de gemeente? U kunt dan contact opnemen met procesbegeleider Alex de Meijer via beleidskaderzon@westbetuwe.nl of 06 - 48 82 04 33.


Met vriendelijke groet,


Jacoline Hartman                                      Govert van Bezooijen

Wethouder ruimtelijke ontwikkeling             Wethouder duurzaamheid 
Beesd voor elkaar

www.beesdvoorelkaar.nl

Tel.: 0345 - 68 12 64