12-04-2016 bron: Nieuwsblad Geldermalsen

Fusiegemeenten GNL informeren en consulteren de inwoners

Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal gaan uiteindelijk samen, ze vinden zich afzonderlijk te klein om nog op een goede manier zelfstandig alle gemeentelijke taken goed uit te voeren. Vanaf deze maand worden de burgers volgens een strak schema ge´nformeerd, waarna ze ook worden gecˇnsulteerd: hun mening telt dit keer.


GELDERMALSEN 
Het informeren van de inwoners begint deze maand al, er komt onder meer een flyer die huis aan huis wordt verspreid, de gemeentelijke informatierubriek in de bladen wordt er deels voor gebruikt en inwoners worden uitgenodigd bijeenkomsten bij te wonen. In de Betuwepoort is er woensdag 1 juni de eerste consultatiebijeenkomst, daarna volgen ze in Beesd, Meteren en in De Pluk in Geldermalsens, telkens voor een paar dorpen tegelijk.

Negenhonderd mensen ontvangen er uitnodigingen voor. Het gaat aan de gesprekstafels over identiteit, leefbaarheid, schaalvergroting, economische groei, dienstverlening en burgerparticipatie.

NEERIJNEN 
Eenzelfde soort bijeenkomsten zijn vanaf eind deze maand in de Burcht van Haeften, de Koeldert in Waardenburg en het Huis op Hemert. Inwoners krijgen, net als in de andere gemeenten, een uitnodiging per brief van de burgemeester. En er wordt nog eens nagebeld, door de burgemeester persoonlijk.

Eigenlijk vanaf dit moment wordt er via websites, social media, gemeentelijke magazines en de regionale pers ge´nformeerd over de noodzaak en de methode van voorbereiden van de samenwerking. Vooral hoe de burger een bijdrage kan leveren krijgt de aandacht: er wordt hem of haar naar gevraagd.

Er wordt ook een film gemaakt, die via YouTube, websites en bij verenigingen en clubs wordt gedraaid. Doel van die film is hapklaar duidelijk te maken waarom de drie gemeenten gaan samenwerken. In het uitgebreide communicatieplan voor de komende fusie staat zelfs de inhoud al: doel van de inhoud is de inwoners aan het denken te zetten over voordelen van samengaan van de drie gemeenten. En het benadrukken van de overeenkomsten tussen de drie gemeenten. Maker is Sjaak&Nout Producties uit Amsterdam.

LINGEWAAL 
In Lingewaal loopt het allemaal wat anders, daar is de inwoners al gevraagd wat ze willen, wat ze van samenwerking verwachten en hoe ze de dienstverlening willen hebben. Maar omdat de drie gemeenten in deze fase gezamenlijk optrekken, komen er in de dorpen van Lingewaal informatiebijeenkomsten. Die data zijn nog niet bekend.

In elk geval is er voor de zomer een complete ronde informatie en consultatie geweest. En wie wil, kan alles op de gemeentelijke websites teruglezen, want die worden van een makkelijk aan te klikken knop over de samenwerking voorzien. Alle gemeentelijke websites linken onderling hun informatie door.

Het is de bedoeling dat na een evaluatie in september de gemeenteraden over de verregaande samenwerking en de uiteindelijke fusie in debat gaan: hoe gaan we verder, mede op basis van de wensen en opmerkingen van de inwoners.