Programma aanpak voor fileprobleem en sluipverkeer


@

De Gemeente West-Betuwe heeft onderzoek gedaan naar mogelijkheden om het sluipverkeer en fileprobleem bij Beesd aan te pakken. Hiertoe zijn na een uitvoerige eerste verkenning vier kansrijke alternatieve bedacht, waaronder verbreding van de A2.

De plannen liggen ter inzage op het gemeentehuis. Tot 4 december 2019 kunt u uw zienswijze indienen.

Kijk op de website van de gemeente West-Betuwe voor gedetailleerde informatie.