Algemene Ledenvergadering OVB

De ledenvergadering vindt digitaal plaats op

woensdag 11 november 2020 Aanvang 19.30 uur.


Voor het bijwonen van de agenda ontvangen de leden een speciale link om in te loggen.AGENDA

1. Opening

2. Speciaal welkom nieuwe en potentiƫle leden

3. Financieel verslag 2019 (U kunt het aanvragen))

4. Kascontrole

5. Dechargeren bestuur
6. Nieuwe leden kascontrole

7. Ontwikkelingen activiteitencommissies: Sinterklaas en Eindejaarscommissie

8. Ontwikkelingen woningsbouw overleg met gemeente

9. Introductie/presentaties nieuwe leden

10. Rondvraag/Wat verder ter tafel komt.